0

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KIẾN TẬP K15

dangkythuctapk15

Học viên lớp BDNVSP dành cho cử nhân K.15 sẽ đăng ký kiến tập và đóng tiền (900.000đ) từ nay đến hết ngày 20/8/2014. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ sáu.

  • Buổi sáng: 8g – 10g30
  • Buổi chiều: 14g 16g30
Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm lầu 1 Khoa sư phạm (gặp cô Liên)
Thời gian kiến tập từ ngày 29/9 – 08/11/2014
Địa điểm kiến tập: Hậu Giang

Leave a reply