THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BDNVSP KHÓA 13

TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm thông báo khai giảng khóa 13 như sau:

Lớp A:

Thời gian: 7g00, ngày 27/02/2016

Địa điểm: Phòng 307/C2

Lớp B:

Thời gian: 18g20, ngày 29/02/2016

Địa điểm: Phòng 105/C2

Thân mời các anh chị học viên khóa 13 đến dự khai giảng đúng giờ. Sau khi khai giảng xong sẽ bắt đầu học môn đầu tiên theo thời khóa biểu

DS LOP KHOA 13 A

DS LOP KHOA 13 B

TKB KHÓA 13 – LỚP A

TKB KHÓA 13 – LỚP B