THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN CHIÊU SINH KHÓA 21

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 21  NĂM 2016

* Thi gian hc:

– Tới thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật

* D kiến khai ging: tháng 29/10/ 2016 (nếu đủ số lượng mở lớp)

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 26/10/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp