THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BDNVSP KHÓA 22

TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm thông báo khai giảng khóa 22 như sau:

Thời gian: 7G00, ngày 29/10/2016

Địa điểm: Phòng 307/C2

Thân mời các anh chị học viên khóa 22 đến dự khai giảng đúng giờ. Sau khi khai giảng xong sẽ bắt đầu học môn đầu tiên theo thời khóa biểu

Xem TKB