THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ KHÓA 23

TT BDNVSP sẽ kéo dài thời gian đăng ký lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho đối tượng là những người chưa là giảng viên đại học, cao đẳng đến hết ngày 22/02/2017. Những học viên nào chưa đăng ký thì nhanh chóng đến đăng ký để kịp xếp lớp khai giảng vào ngày 27/02/2017.

 

Trân trọng thông báo.