Category THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 19 NĂM 2016

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 19 NĂM 2016

* Thi gian hc:

– Tới thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

* D kiến khai ging: tháng 9/ 2016 (nếu đủ số lượng mở lớp)

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Xem chi tiết

Thông báo chiêu sinh Khóa 13 năm 2016

TB1

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 13 NĂM 2016

* Thi gian hc:

– Lớp A: tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

– Lớp B: Tối thứ hai đến tối thứ sáu

* D kiến khai ging: 27/02/2016

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 24/02/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp...
Xem chi tiết

Thông báo chiêu sinh Khóa 12

Picture3

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BDNVSP KHÓA 12 NĂM 2015

* Thời gian học: tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

* Dự kiến khai giảng: 28/11/2015

* Đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/11/2015 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên. Nếu học viên đăng ký trễ sẽ chuyển sang học khóa sau (Dự kiến khai giảng vào tháng 3/2016)

* Đặc biệt: Trung tâm sẽ có quà ưu tiên cho 4...

Xem chi tiết

Thông báo khai giảng khóa 11

Picture4

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 11 khai giảng vào lúc 7g00 ngày 17 tháng 10 năm 2015 (thứ bảy) tại phòng 307/C2.

Sau khi khai giảng sẽ bắt đầu học môn Giáo dục học đại cương.

 

Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA 11

Picture2

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BDNVSP KHÓA 11 NĂM 2015

* Thời gian học: tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

* Dự kiến khai giảng: 17/10/2015

* Đăng ký từ ngày 07/9/2015 đến hết ngày 12/10/2015 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên. Nếu học viên đăng ký trễ sẽ chuyển sang học khóa sau (Dự kiến khai giảng vào tháng 3/2016)

* Đặc biệt: Trung tâm sẽ có quà ưu tiên cho 40 học vi...

Xem chi tiết