Category Uncategorized

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN CHIÊU SINH KHÓA 21

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 21  NĂM 2016

* Thi gian hc:

– Tới thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật

* D kiến khai ging: tháng 29/10/ 2016 (nếu đủ số lượng mở lớp)

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 26/10/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp
Xem chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BDNVSP KHÓA 14

on-thi-cao-hoc-kinh-te-247

TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm thông báo khai giảng khóa 14 như sau:

Thời gian: 18g15, ngày 16/5/2016

Địa điểm: Phòng 306/C2

Thân mời các anh chị học viên khóa 14 đến dự khai giảng đúng giờ. Sau khi khai giảng xong sẽ bắt đầu học môn đầu tiên theo thời khóa biểu

 

DANH SÁCH LỚP KHÓA 14 (FILE PDF)

DANH SÁCH LỚP KHÓA 14 (FILE EXCEL)

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14 (FILE PDF)

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 14 (FILE EXCEL)

 

Xem chi tiết

Thông báo chiêu sinh khóa 14 năm 2016

chieu sinh khoa 14

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 14 NĂM 2016

(KÉO DÀI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐẾN NGÀY 12/5/2016)

* Thi gian hc:

– Lớp A: tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

– Lớp B: Tối thứ hai đến tối thứ sáu

* D kiến khai ging: 14/5/2016

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 12/5/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp...
Xem chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BDNVSP KHÓA 13

TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm thông báo khai giảng khóa 13 như sau:

Lớp A:

Thời gian: 7g00, ngày 27/02/2016

Địa điểm: Phòng 307/C2

Lớp B:

Thời gian: 18g20, ngày 29/02/2016

Địa điểm: Phòng 105/C2

Thân mời các anh chị học viên khóa 13 đến dự khai giảng đúng giờ. Sau khi khai giảng xong sẽ bắt đầu học môn đầu tiên theo thời khóa biểu

DS LOP KHOA 13 A

DS LOP KHOA 13 B

TKB KHÓA 13 – LỚP A

TKB KHÓA 13 – LỚP B

Xem chi tiết

Thông báo chiêu sinh Khóa 13 năm 2016

TB1

TRUNG TÂM BDNVSP THÔNG BÁO CHIÊU SINH LP BDNVSP KHÓA 13 NĂM 2016

* Thi gian hc:

– Lớp A: tối thứ sáu, sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

– Lớp B: Tối thứ hai đến tối thứ sáu

* D kiến khai ging: 27/02/2016

* Đăng ký t ngày ra thông báo đến hết ngày 24/02/2016 (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – tầng trệt Khoa Sư phạm

–  Hồ sơ gồm:

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ 03 ảnh 2×3

+ Học phí: 4.000.000đ/khóa

  • Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận tối đa 50 học viên/lớp...
Xem chi tiết