Category Uncategorized

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NVSP

Logo TT BD NVSP

 

GIỚI THIỆU

           

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (BD NVSP) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được thành lập từ năm 2009. Ban đầu, Trung tâm trực thuộc Khoa Sư phạm, ĐHCT. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm được tách ra là một đơn vị sự nghiệp trực tiếp thuộc Trường ĐHCT. Tổ chức hoạt động của Trung tâm thực hiện theo quy chế do Hiệu trưởng phê duyệt, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm có trụ sở đặt tại Khu II, Trường ĐHCT, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

   Trung tâm BD NVSP, ĐHCT có những nhiệm vụ cụ thể như sau:  ...

Xem chi tiết