CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

Trung tâm Bồi dưỡng (BD) Nghiệp vụ sư phạm (NVSP) Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến các Sở GD&ĐT, các Phòng Giáo dục, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường học thuộc các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) những chương trình BD cấp chứng chỉ, chứng nhận cho giảng viên, giáo viên (GV) và cán bộ (CB) Quản lí giáo dục (QLGD) trong năm 2017 của Trung tâm chúng tôi như sau:

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

  1. Chương trình BD NVSP giảng dạy đại học, cao đẳng, trung cấp
  2. Chương trình BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, III; giáo viên THPT hạng I, II, III; giáo viên tiểu học hạng II, III, IV
  3. Chương trình BD chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, GV làm công tác thiết bị ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN CẤP CHỨNG NHẬN

1. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN (Tiểu học, THCS, THPT)

SỐ TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

Chủ đề 1: DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

1

Dạy học theo hướng phát triển năng lực

2

Dạy học tích hợp

3

Thiết kế và phát triển chương trình dạy học ở phổ thông

4

Tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học

5

Tổ chức dạy học qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

6

Kỹ thuật dạy học tại cộng đồng/thực địa (các môn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên)

7

Phương pháp dạy học theo dự án

8

Tổ chức dạy học qua phương pháp tra cứu

9

Dạy học qua phương pháp “Bàn tay nặn bột”

10

Tổ chức trò chơi trong dạy học

11

Dạy học để phát triển năng lực qua thí nghiệm (Lý, Hóa, Sinh)

12

Vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật hiện đại trong dạy học Toán, Văn, Sử,  Địa, Lý, Hóa, Sinh…

13

Kỹ năng vẽ trong dạy học môn Lý, Hóa, Sinh, Địa lí

14

Thiết kế và sử dụng câu chuyện hình ảnh trong dạy học Văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Lí, Hóa, Sinh

15

Vận dụng mô hình dạy học dựa trên hoạt động (task-based learning) vào dạy học ở tiểu học

16

Vận dụng mô hình dạy học kiến tạo (constructivist learning) vào dạy học ở tiểu học

17

Giáo dục hòa nhập ở trường tiểu học

Chủ đề 2: ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

18

Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực trong dạy học

19

Dạy học theo hướng phát triển tư duy phản biện (Critical Thinking)

20

Kỹ thuật thiết kế đề trắc nghiệm khách quan (Phần chung và phần cụ thể cho tất cả các môn)

22

Đánh giá PISA trong dạy học

Chủ để 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC

23

Dạy học qua WebQuest – Khám phá trên mạng

24

Sử dụng bảng thông minh trong dạy học

25

Ứng dụng chụp ảnh, quay phim trong dạy học

26

Sử dụng phần mềm trong thiết kế bài giảng điện tử

27

Thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm Prezi

28

Xây dựng và sử dụng sơ đồ-sơ đồ tư duy trong dạy học

29

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành trong DH Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh…

30

Sử dụng có hiệu quả trang mạng xã hội để nắm bắt tâm tư, tình cảm của HS, góp phần định hướng dư luận xã hội trong HS

31

Khai thác có hiệu quả các phần mềm, trang mạng hỗ trợ quản lý, giảng dạy trong trường phổ thông

32

Bồi dưỡng giáo viên tin học về STEM-ROBOTIC

Chủ đề 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CHO GV

33

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục qua nghiên cứu hành động (Action Research) trong dạy học

34

Sử dụng SPSS trong nghiên cứu khoa học giáo dục

35

Kỹ năng hướng dẫn học sinh THPT nghiên cứu khoa học

36

Ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học (Lesson Study) trong phát triển chuyên môn cho GV

Chủ đề 5: TÂM LÝ GIÁO DỤC 

37

Tư vấn tâm lý học đường cho học sinh

38

Kỹ năng điều chỉnh cảm xúc

39

Văn hóa ứng xử trong học đường

40

Định hướng chọn nghề cho học sinh trung học

41

Phương pháp hướng dẫn học sinh học với các nguồn tri thức

42

Kỹ năng quản lý thời gian cho học sinh

43

Định hướng giá trị sống cho học sinh

44

Thiết kế và tổ chức các chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Chủ đề 6: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

45

Tâm lý giáo viên và học sinh trong sinh hoạt chủ nhiệm

46

Kỹ năng tổ chức và quản lý lớp chủ nhiệm

47

Các hình thức tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm

48

Đánh giá trong công tác chủ nhiệm

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NVSP CHO GV TIỂU HỌC

49

Các văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá ở tiểu học

50

Tâm lý dạy học ở tiểu học

51

Các phương pháp dạy học tích cực ở bậc tiểu học

52

Các phương pháp dạy học theo mô hình Trường học mới – VNEN

53

Sử dụng các phương tiện dạy học ở tiểu học

54

Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

2. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

SỐ TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

1

Vai trò của người tổ trưởng chuyên môn ở trường học trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

2

Các mô hình phát triển chuyên môn (PTCM) trong quản lý tổ/khối chuyên môn

3

Ứng dụng mô hình nghiên cứu bài học để PTCM cho giáo viên

4

Dạy học tích hợp: Kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS theo tổ khối chuyên môn

5

Nghiên cứu khoa học trong tổ/khối chuyên môn ở trường phổ thông

3. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

SỐ TT

TÊN CHUYÊN ĐỀ

1

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tri thức trong nhà trường và các cơ sở giáo dục

2

Người cán bộ quản lý giáo dục trường học trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

3

Phát triển trường học theo xu hướng đảm bảo chất lượng, hội nhập và bền vững trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

4

Tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết trường học, các cơ sở giáo dục với cộng đồng

5

Phát triển chương trình và quản lý chất lượng trong các cơ sở giáo dục

6

Kỹ năng quản lý chuyên môn trong nhà trường và các cơ sở giáo dục

7

Xây dựng văn hóa trường học và kỹ năng lãnh đạo quản lý nhà trường thành công

8

Kỹ năng tổ chức và quản lý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường và các cơ sở giáo dục

9

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ quản lý giáo dục ở trường học và các cơ sở giáo dục

10

Phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục trong nhà trường

 

* Mọi chi tiết, xin liên hệ:

      - Cô Đặng Thị Kim Liên- Thư ký, điện thoại 0989 974 898 ; 0907 897648, Hoặc:

      - Cô Hồ Thị Thu Hồ - P.Giám đốc, điện thoại: 0919 845 760

      - Điện thoại văn phòng: 0710 3872195

      - Địa chỉ: Văn phòng TT BD NVSP, Phòng 101, Khoa Sư phạm, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân  Khánh, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

     - Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                                                                                                                                                       

                                                                                   

                                                Trung tâm BD NVSP Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông tin mới

Số lượt truy cập

554989
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
232
1390
7470
554989

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Văn phòng Trung tâm bồi dưỡng NVSP - Tòa nhà trung tâm phát triển năng lực Sư phạm - Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292) 3872195.

Email: nvsp@ctu.edu.vn (Hoặc cô Đặng Thị Kim Liên 0989.974898 - dtklien@ctu.edu.vn)