THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LP BD NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHÓA 50 NĂM 2020  

 • Đối tượng: Tất cả những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Thi gian hc:
 • Lớp 1: Sáng chiều ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
 • Lớp 2: Tối thứ hai đến tối thứ sáu hàng tuần
 • D kiến khai ging: tháng 6/2020
 • Đăng ký : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2020  (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP -  Tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng Sư phạm Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

    Hồ sơ gồm:

 1. Phiếu đăng ký học (tải trên website của Trung tâm).
 2. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, giấy xác nhận là giảng viên tại trường đại học, cao đẳng (đối tượng 1);
 3. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, bảng điểm môn Tâm lí học đại cương và Giáo dục học đại cương (đối tượng 2);
 4. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng (đối tượng 3);
 5. Ảnh 2 x 3 (02 tấm).

Liên hệ: Điện thoại văn phòng: 0292 782 195. Di động: 0907 897648  (cô Liên)

Xem thông báo chi tiết

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 49

Thời gian: 7g15 ngày 09/5/2020

Địa điểm: Phòng 111/C2, Trường ĐHCT, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. CT

Lưu ý: Khai giảng xong sẽ học ngay.

Xem TKB chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LP BD NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHÓA 49 NĂM 2020  

 • Đối tượng: Tất cả những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Thi gian hc:
 • Lớp 1: Tối thứ hai đến tối thứ sáu hàng tuần
 • Lớp 2: Sáng chiều ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
 • D kiến khai ging: tháng 3/2020
 • Đăng ký : từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 26/02/2020  (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP -  Tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng Sư phạm Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

    Hồ sơ gồm:

 1. Phiếu đăng ký học (tải trên website của Trung tâm).
 2. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, giấy xác nhận là giảng viên tại trường đại học, cao đẳng (đối tượng 1);
 3. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, bảng điểm môn Tâm lí học đại cương và Giáo dục học đại cương (đối tượng 2);
 4. Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng (đối tượng 3);
 5. Ảnh 2 x 3 (03 tấm).

Liên hệ: Điện thoại văn phòng: 0292 782 195. Di động: 0907 897648  (cô Liên)

Thông báo chiêu sinh

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CÁC CẤP  NHƯ SAU:

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III;

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, II, III.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III.

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, IV

I. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng (55 học viên/lớp)

II. Địa điểm: Văn phòng TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm. Phòng 101 tầng trệt tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng sư phạm

III. Thời gian khai giảng và thời gian học

1. Khai giảng: Ngày 01/7/2019

2. Thời gian học: (2 dạng lớp)

+ Sáng, chiều thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu

+ Sáng, chiều thứ bảy và chủ nhật

IV. Hồ sơ đăng ký

- Phiếu đăng ký học (tải trên website của Trung tâm).

- Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng

- Ảnh 3 x 4 (03 tấm).

 V. Học phí

1. Tại Trường Đại học Cần Thơ: 2.500.000đ/HV (bao gồm tài liệu và chứng chỉ)

 2. Tại đơn vị liên kết  (Ngoài TP Cần Thơ): 2.800.000đ/HV (Tùy số lượng HV)

  (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, đi lại và ăn ở của giảng viên)

VI. Liên hệ

  - Cô Đặng Thị Kim Liên: 0907 897648

 - Cô Hồ Thị Thu Hồ:      0919 845 76 ;  Điện thoại văn phòng: 0292 3872195

 - Địa chỉ: Văn phòng TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm, Phòng 101, Tầng trệt Khoa Sư phạm, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân  Khánh, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Xem thông báo chi tiết

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHÓA 43 NHƯ SAU:

Thời gian: 7g15 phút, ngày 25/5/2019

Địa điểm: Phòng học 105/C2. Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

* Lưu ý: Sáu khi khai giảng sẽ bắt đầu môn đầu tiên theo thời khóa biểu

 

Xem TKB

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯƠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHIÊU SINH CÁC LỚP NHƯ SAU:

1. Bồi dưỡng theo TCCDNN giảnh viên hạng II  (Thông báo số 26)

2. Bồi dưỡng theo TCCDNN giảng viên hạng III  (Thông báo số 26)

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học cao đẳng  (Thông báo số 27)

I. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng (55 học viên/lớp)

II. Địa điểm: Văn phòng TT Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm. Phòng 101 tầng trệt tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng sư phạm

III. Thời gian khai giảng:

1. Lớp bồi dưỡng theo TCCDNN giảng viên hạng hạng III (dự kiến tháng 6/2019)

2. Lớp bồi dưỡng theo TCCDNN giảng viên hạng hạng II (dự kiến tháng 8/2019)

3. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng (dự kiến tháng 8/2019)

IV. Hồ sơ đăng ký

1. Lớp bồi dưỡng theo TCCDNN giảng viên hạng hạng II, hạng III

- Phiếu đăng ký học (tải trên website của Trung tâm).

- Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng

- Ảnh 3 x 4 (03 tấm).

2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng

- Phiếu đăng ký học (tải trên website của Trung tâm).

- Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, giấy xác nhận là giảng viên tại trường đại học, cao đẳng (đối tượng 1);

- Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng, bảng điểm môn Tâm lí học đại cương và Giáo dục học đại cương (đối tượng 2);

- Bản sao văn bằng cao nhất có công chứng (đối tượng 3);

- Ảnh 2 x 3 (03 tấm).

V. Học phí

1. Lớp bồi dưỡng theo TCCDNN giảng viên hạng II, hạng III: 2.500.000đ/ học viên (bao gồm tài liệu học tập, chi phí cấp chứng chỉ)

2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học, cao đẳng (Theo từng đối tượng người học đính kèm thông báo)

Thông báo số 26

Thông báo số 27

 • Đối tượng: Tất cả những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Thời gian học: Sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
 • Dự kiến khai giảng: tháng 5-2019
 • Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2019 hoặc đến khi đủ số lượng 55 học viên

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BNVSP, Tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Khu II, trường ĐHCT, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

Liên hệ: Điện thoại văn phòng: 0292 782 195. Di động: 0907 897648 (cô Đặng Thị Kim Liên)

Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng giáo viên THPT hạng II

 • Đối tượng: Tất cả những người là giáo viên THPT
 • Thi gian hc
 • Sáng chiều ngày chủ nhật hàng tuần
 • D kiến khai ging: tháng 1/73/2019
 • Đăng ký : từ nay  đến hết ngày 15/3/2019  (thứ hai đến thứ sáu):

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BDNVSP – TT Phát triển Kỹ năng sư phạm, Trường ĐHCT, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Liên hệ: Điện thoại văn phòng: 0292 782 195. Di động: 0907 897648 (cô Liên)

XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT

TT kính mời quí học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khóa 42 có mặt tại phòng học 306 nhà học C2. Khu II, trường ĐH Cần Thơ, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh kiều, TP. Cần Thơ để dự khai giảng.
- Thời gian: 7g15 ngày 02/3/2019 (Thứ 7)
- Địa điểm: Phòng 306/C2
Sau khi khai giảng sẽ học môn đầu tiên theo TKB.
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP BD NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHÓA 43 NĂM 2019 

 • Đối tượng: Tất cả những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng.
 • Thời gian học:

- Sáng chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần

 • Dự kiến khai giảng: tháng 52019
 • Đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2019 hoặc đến khi đủ số lượng 55 học viên

–  Sáng từ 8g00 – 10g 30;  Chiều từ 14g00 16g30

–  Địa điểm: Văn phòng TT BNVSP, Tòa nhà TT Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Khu II, trường ĐHCT, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

Liên hệ: Điện thoại văn phòng: 0292 782 195. Di động: 0907 897648 (cô Đặng Thị Kim Liên)

Website: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi tiết thông báo chiêu sinh

Chuyên mục phụ

Thông báo

Số lượt truy cập

219210
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
15
165
15
219210

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm -  Trường Đại học Cần Thơ.

Địa chỉ: Phòng 101 Tầng trệt Khoa Sư phạm - Khu 2 Đại học Cần Thơ, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại & Fax: (0292) 3872195.

Email: nvsp@ctu.edu.vn (Hoặc cô Đặng Thị Kim Liên 0989.974898 - dtklien@ctu.edu.vn)